Registreringsnummer - En hel del rörande RegistreringsnummerMomsregistreringsnummer

Momsregistreringsnummer

Ett momsregistreringsnummer är ett registreringsnummer som alla företag som ska registreras för moms måste inneha. Momsregistreringsnumret är kopplat till ett skattekonto hos Skatteverket där den inbetalda momsen hamnar.

Momsregistreringsnumret kallas också för VAT-nummer som står för Valued Added Tax.Momsregistreringsnumrets uppbyggnad

Momsregistreringsnumrets uppbyggnad

Momsregistreringsnumret är uppbyggt som ett personnummer och för enskilda firmor så är personnummer och momsregistreringsnummer samma nummer. Ett momsregistreringsnummer i Sverige inleds dock med SE och avslutas med 01.

För företag så gäller det 10-siffriga organisationsnumret som de siffror som står emellan SE och 01. Det tiosiffriga organisationsnumret inleds med en första siffra som definierar vilken typ av företag det är.

  • 1XXXXXXXXXX innebär dödsbon
  • 2XXXXXXXXXX används för kommuner, myndigheter, landsting och andra samhällsorganisationer
  • 3XXXXXXXXXX har utländska företag verksamma i Sverige
  • 5XXXXXXXXXX är inriktat på aktiebolag
  • 6XXXXXXXXXX har enskilda bolag
  • 7XXXXXXXXXX nyttjas av ekonomiska föreningar
  • 8XXXXXXXXXX får bara stiftelser och ideella föreningar inneha
  • 9XXXXXXXXXX är ämnat för kommanditbolag och handelsbolag

Ett momsregistreringsnummer för ett aktiebolag som Ericsson AB blir då t.ex. SE556056625801.